Lidské zdroje

Je důležité zmínit, že řízení lidských zdrojů je provázáno i s dalšími moduly systému archifm.net.
Ke každému zaměstnanci společnosti by mělo být přiřazeno jeho pracoviště, výše alokovaných nákladů členěných do příslušných nákladových středisek, ale na druhou stranu je také nutné udržovat informace o údržbě. Tím je myšleno, kdo je zodpovědný za danou činnost, kdy ji dokončil, kolik na ní strávil času apod.

V souvislosti se všemi těmito informacemi pracuje archifm.net s lidskými zdroji, jejich charakteristikou i odbornou kvalifikací. S pomocí těchto informací je pak stejně snadné přidělit činnosti konkrétnímu zaměstnanci s odpovídající kvalifikací a oprávněním, jako vypočítat rozlohu potřebné plochy pro výkon zaměstnanců danou firemními standardy.

spravaMajetku dashboard Najemnici havarijniUdrzba
planovanaUdrzba pracovniPrikazy Finance analyzyAReporty
standardyUdrzby rizeniSkladu lidskeZdroje odberateleDodavatele

 

Back to Top