Analýzy a reporty

Primárním úkolem systému pro Facility management je podporovat oprávněné uživatele při rozhodování. K tomu slouží v našem systému modul Analýzy a reporty, ve kterém je možné využívat již předem připravené základní přehledy, nebo si můžete připravit své vlastní reporty dle Vašich potřeb.

Ze získaných údajů jednoduše a rychle vytvoříte analýzy, porovnáte výsledky a můžete se tak efektivně rozhodovat.

Jedním z konkrétních příkladů je možnost sledovat a porovnávat náklady na provoz a údržbu jednotlivých zařízení, výkonnost zaměstnanců či ceny dodavatelů a odběratelů. Kromě porovnávání parametrů je díky reportům možné vysledovat odchylky, které můžete v případě pozitivních dopadů na společnost ještě více podporovat, nebo naopak v případě negativních dopadů omezovat.

Reporty z archifm.net mohou mít podobu klasických tabulek spustitelných v Excelu, ale i třeba několikastránkového dokumentu plného textů a diagramů. Bez ohledu na strukturu reportů je jejich obsah vytvořen vždy z aktuálních dat a výpočtů.

spravaMajetku dashboard Najemnici havarijniUdrzba
planovanaUdrzba pracovniPrikazy Finance analyzyAReporty
standardyUdrzby rizeniSkladu lidskeZdroje odberateleDodavatele

 

Back to Top