Havarijní údržba

Kromě správy majetku zajišťuje také archifm.net komplexní softwarovou podporu pro řízení údržby, a to v propojených modulech Havarijní údržba, Plánovaná údržba a Pracovní příkazy.

Modul Havarijní údržba má velmi jednoduché webové rozhraní, které slouží pro nahlášení poruchy. Ta může být nahlášena nejen pomocí tohoto modulu, ale i prostřednictvím aplikace Helpdesk běžící na mobilním zařízení či automatizovaným systémem schopným rozpoznat poruchu u různých typů zařízení.

Následný postup opravy včetně jejího přidělení odpovědné osobě je řešen v modulu Pracovní příkazy, kam se automaticky ukládají všechna ohlášení do přehledné tabulky. Při procesu opravy havárie je pak osoba, která ji nahlásila, e-mailem automaticky informována o aktuálním stavu opravy.

spravaMajetku dashboard Najemnici havarijniUdrzba
planovanaUdrzba pracovniPrikazy Finance analyzyAReporty
standardyUdrzby rizeniSkladu lidskeZdroje odberateleDodavatele

 

Back to Top