Denní statistiky

Tento modul poskytuje aktuální data v reálném čase, díky čemuž můžete nepřetržitě sledovat všechny informace důležité z pohledu manažera.

Denní statistiky vám pomocí budíků, grafů a barevného rozlišení nabízí jednoduchou vizualizaci potřebných informací. Nejen, že vám tyto nástroje ukazují aktuální stav, kdy můžete například sledovat průběh procesů, měřit úrovně poskytovaných služeb či kontrolovat stanovené KPI, ale zároveň vám poskytují i indikaci odchylek od žádoucího stavu.

Ačkoli má archifm.net komplexní nástroj pro analýzu a reporty v poměrně častých případech jsou pro manažery přínosné i tyto jednoduché denní statistiky.

spravaMajetku dashboard Najemnici havarijniUdrzba
planovanaUdrzba pracovniPrikazy Finance analyzyAReporty
standardyUdrzby rizeniSkladu lidskeZdroje odberateleDodavatele

 

Back to Top