Pracovní příkazy

Do modulu Pracovní příkazy se řadí veškeré záznamy spojené s údržbou budov včetně majetku. V přehledné tabulce zde můžete sledovat aktuální stav všech plánovaných činností i nahlášených poruch.

V případě vytvoření nového záznamu o havárii, je upozorněn správce budovy, který následně ve stejném modulu přiřadí opravu konkrétní kvalifikované osobě. Ta je na nový záznam automaticky upozorněna a může tak okamžitě začít s opravou poruchy. Během celého procesu je evidován aktuální stav poruchy (vytvoření záznamu, přidělení oprávněné osobě, zahájení práce i její ukončení) a při každé jeho změně je informována i osoba, která poruchu nahlásila.

Přidanou hodnotou je navíc možnost seskupování jednotlivých činností pod jeden komplexní úkol, což zajišťuje dokončení daného úkolu v požadovaném termínu.

spravaMajetku dashboard Najemnici havarijniUdrzba
planovanaUdrzba pracovniPrikazy Finance analyzyAReporty
standardyUdrzby rizeniSkladu lidskeZdroje odberateleDodavatele

 

Back to Top