Finance

Systém archifm.net je schopen zvládnout všechna důležitá finanční data související s technickými provozními činnostmi, které jsou stále cenově náročnější a vyžadují školený personál. Pro ostatní finanční data existují již velmi sofistikované nástroje, které nemá cenu nahrazovat. Právě naopak je potřeba je co nejlépe využívat. Proto je náš systém navržen tak, že dokáže komunikovat s finančními systémy jako je např. SAP i s dalšími ERP systémy.

Stejně tak, jak systém archifm.net přejímá různé typy dat z finančních systémů (např. strukturu nákladových středisek), tak do nich i různé typy dat dodává. Typicky se jedná například o pronajaté prostory rozdělené mezi nájemce, náklady na opravy, pracovní výkazy údržby, pokuty v případě nedodržení SLA smluv a další.

spravaMajetku dashboard Najemnici havarijniUdrzba
planovanaUdrzba pracovniPrikazy Finance analyzyAReporty
standardyUdrzby rizeniSkladu lidskeZdroje odberateleDodavatele

 

Back to Top