Standardy údržby

Tento modul tvoří základ pro plánování a vyúčtování údržby. S jeho pomocí je možné zavést jednotné pracovní postupy, které jsou vhodné nejen pro pravidelnou údržbu, ale i v případě havárií.

Největší výhodou řízení jednotných dat a pracovních postupů je možnost porovnávání. Díky funkcionalitě archifm.net můžete porovnávat své dodavatele z hlediska ceny i výkonu, nebo můžete například sledovat jednotlivá zařízení a identifikovat ta, která jsou méně efektivní, často poruchová či dražší na provoz i údržbu.

spravaMajetku dashboard Najemnici havarijniUdrzba
planovanaUdrzba pracovniPrikazy Finance analyzyAReporty
standardyUdrzby rizeniSkladu lidskeZdroje odberateleDodavatele

 

Back to Top